Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Email: biuro@factumcar.pl Godziny Otwarcia: 9:00 - 17:00

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Każda osoba odwiedzająca naszą stronę internetową ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

2. Akceptacja Polityki Prywatności oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie korespondencji z firmy Factum Car sp. z o.o.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w szczególności do podmiotów publicznych i prywatnych, sądów powszechnych i administracyjnych, organów ścigania, jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli okaże się że jest to koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również do podmiotów współpracujących z Factum Car sp. z o.o.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Factum Car sp. z o.o. informuje, że Administratorem danych osobowych jest Factum Car sp. z o.o. w imieniu której działa Patrycja Rząd – Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki z siedzibą w Janowie Lubelskim (23-300 ), ul. Wojska Polskiego 3, NIP :8621644956 , REGON:380662755, KRS: 0000765240

5. Factum Car sp. z o.o. informuje, że Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodne z treścią art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r., w szczególności prawidłowego realizowania celów Factum Car sp z o.o. związanego z marketingiem bezpośrednio polegającym na oferowaniu własnych produktów i usług Factum Car sp. z o.o., co jest uzasadnione szeroko rozumianym interesem Factum Car sp. z o.o.

6.W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Factum Car sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

8. Factum Car sp. z o.o. informuje, że dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia twoich danych, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia otrzymania Twoich danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe, są niezbędne do prawidłowego działania i prawidłowego realizowania celów Factum Car sp. z o.o. Zasadność przetwarzania i gromadzenia danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa i udoskonalenia danych osobowych, jak również marketingowym bezpośrednim własnych usług i produktów Factum Car sp. z o.o., który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem Administratora.

10.Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.gdpr.pl opisanych w Regulaminie Portalu;

c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.